annemarie boorsma

Lezing Kunst voor een betere wereld

Dinsdag 21 mei 2019, lezing in het Museon te Den Haag, van 13.30 tot 15.30 uur

Kunst voor een betere wereld

Nederland 1890-1920

Tussen 1890 en 1920 was er een hoop beweging in de wereld. De industrialisatie was in volle gang en steden breidden zich in hoog tempo uit. Grote wereldtentoonstellingen lieten miljoenen mensen kennis maken met technische verworvenheden en bijzondere kunst uit verre oorden. Er was een nieuwe groep mensen ontstaan met veel geld die zich net als adel en kerk wou omringen met kunst.

Tegelijkertijd kwamen arbeiders in opstand tegen de slechte werkomstandigheden, werd er gestreden voor vrouwenkiesrecht, kwam de reformbeweging op gang en werd er nagedacht over de relatie mens en natuur en nieuwe samenlevingsvormen. Zo ontstonden er kunstenaarskolonies in o.a Laren, Katwijk, Bergen en Domburg. Er waren kunstenaars die de wereld niet alleen mooier wilden maken, maar ook beter. De symbolisten bijvoorbeeld, die zich daarbij lieten inspireren door de wereldliteratuur, spiritualiteit en nieuwe levensbeschouwingen als theosofie en antroposofie. Hun beeldend werk werd nogal eens verfraaid met opvoedende teksten. Er waren ook kunstenaars die uit principe veel monumentaal werk maakten, dus glas- in- lood kunst en wandschilderingen voor openbare gebouwen. Er waren er ook die veelal kozen voor de grafische kunsten vanwege de verspreidingsmogelijkheden en de relatief lage kosten. Allemaal zaken waar de Art Nouveau- kunstenaars mee bezig waren, zoals Chris Lebeau, Jan Toorop, Richard Roland Holst en Johan Thorn Prikker. En William Morris, oprichter van de Engelse Arts and Crafts movement, kan beschouwd worden als hun grote leermeester.

In de lezing van kunsthistorica Anne Marie Boorsma zullen genoemde kunstenaars en anderen aan bod komen. Aan de hand van een PowerPoint- presentatie zal zij vele kunstwerken tonen.

Plaats: Museon, Stadhouderslaan 37 Den Haag

Datum: dinsdag 21 mei 2019

Tijd: 13.30 tot 15.30 uur

Reserveren is niet mogelijk, maar ook niet nodig. Er is voldoende plek voor 300 personen.

Entree: De lezing is gratis met een geldig Museon entreebewijs. Ook met een Museonvriendenpas, een Museumkaart of een Rotterdampas is de toegang gratis.

 jan toorop De Sfinx, ca 1895