annemarie boorsma

LEZINGEN, overzicht

Lezingenoverzicht oktober-december  2020

Vanaf 1 oktober worden inleidende lezingen gegeven over films waarin de beeldende kunst centraal staat. Na de lezingen worden de film vertoont. Op 1 oktober lezing en film Modigliani, op 19 november lezing en film Pollock en op 3 december lezing en film Een echte Vermeer. Meer informatie:  klik hier

Voor meer informatie klik op titel van de lezing:

Goed/Fout 1940-1945, over kunst in oorlogstijd, Wijkcentrum Amadeus, zaterdag 21 november 2020. Onderdeel van een lezingencyclus georganiseerd door het Humanistisch Verbond Haaglanden.

Anders Zorn, naar aanleiding van de expositie in het Kunstmuseum Den Haag. De lezingen worden 5 keer gegeven tussen 1 en 4 december 2020. Later meer informatie.

The Sixties, Museon, dinsdag 1 december 2020 van 13.30 tot 15.30 uur

Hendrik Nicolaas Werkman. Chassidische Legenden.